Tietokoneet
Kaikki edustamamme tietokoneet edustavat siinä mielessä samanlaista suunnittelua, että niiden jäähdytys tapahtuu kotelorakenteen avulla ilman tuuletinta. Niinpä koneet soveltuvat teollisuuskäyttöön ja kohteisiin, joissa pöly aiheuttaisi ongelmia tavallisille tietokoneille. Koska tuuletinta ei käytetä, ei jäähdytys myöskään vikaannu. Mallistossa on myös käytetty suorituskykyynsä nähden vähän energiaa kuluttavia komponentteja.